Vakfımızın Projeleri

Ortadoğu Vakfı, Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasında sosyal, ekonomik, siyasal ve eğitim alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını hedefler ve çalışmalarını iki coğrafyanın tarihsel ve kültürel derinliklerini göz önünde bulundurarak yürütür.

Kültürel Faaliyetler

Vakıf, Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin genç ve dinamik nüfusunu birer sermaye olarak alır ve yatırımlarını bu paha biçilmez sermayenin hem yerelde, hem ulusal ölçekte hem de küresel düzeyde insanlığın faydasına olacak şekilde değerlendir ve organize eder.

İncele

Eğitim

Vakıf, verdiği lisans üstü ve doktora burslarıyla gençlerin Ortadoğu hakkında yaptıkları akademik çalışmaları destekler. Yapılacak akademik çalışmaların kıta ülkelerinin, Türkiye’nin ve insalığının yararına olacak şekilde devam etmesine katkı sunar.

İncele

Uluslararası Etkinlikler

Vakıf, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla ortaklaşa konferanslar, sempozyumlar ve toplantılar düzenler. Söz konusu faaliyetler Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinin tesis ettikleri iyi ilişkilerin geliştirilmesine ve karşılıklı iletişim kanallarının çeşitlendirilmesine destek sağlar.

İncele

Ortadoğu coğrafyasının sosyo-politik, kültürel ve ekonomik meselelerini özgün yorum ve analizlerle değerlendiren, Ortadoğu Vakfı tarafından desteklenen bağımsız dijital platform.