Ortadoğu Vakfı yüksek lisans ve doktora öğrenim bursları

Başvuru Hakkında Bilgi

Yüksek Lisans ve Doktora’da Ortadoğu ülkeleri üzerine çalışma yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere öğrenim bursu verilecektir.

Yüksek lisans ve Doktora düzeyinde Sosyal Bilimler (Fen-Edebiyat, İktisadi-İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Hukuk, Dil Tarih-Coğrafya, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri vb.)  alanında  ders veya tez onay aşamasında olan adaylar başvurabilir.

Yüksek lisans için 2 yıl, Doktora için 4 yıl boyunca burs verilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Özgeçmiş (iletişim bilgileri mutlaka bulunmalıdır.)

Öğrenci Belgesi

Tez konusu ve kapsamı ile ilgili kısa özet

Yüksek Lisans ve/veya Doktora’da alınan dersleri gösterir belge

Niyet mektubu (1 sayfa)

 

 Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burs başvurusu kabul edilen öğrencilere çalışma yapacakları ülkede 1 dönem ikamet etme ve saha araştırması yapabilme imkanı sunulacaktır. Bu sebeple  çalışılan alandaki ülkelere seyahat sorunu bulunmaması şartı aranacaktır.

Başvuruda  istenilen belgeler aşağıda yer alan e-mail adresine gönderilecektir. Telefon veya faks yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

E-mail: info@ortadoguvakfi.org