Ortadoğu Akademisi – Temel Eğitim Programı Duyurusu

Ortadoğu Akademisi nedir ?

 

Ortadoğu Akademisi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasını sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutları ile bir bütün olarak anlayan ve bölgeye içeriden bakabilen fertlerin yetişmesi düşüncesinden doğmuştur.

Lisans ve lisansüstü seviyesindeki katılımcılara bölgeye dair derinlemesine analiz yapma yeteneği kazandıracak kapsam ve niteliği haiz seminerler yürütülmesi; teorik bilgiye erişme becerisinin kazandırılması; staj ve gönüllülük programları ile saha tecrübesi edinmiş uzmanların yetişmesi Akademinin başlıca hedeflerindendir.

Akademi bünyesinde Temel Eğitim Programı (TEP), İhtisas Çalışmaları (İÇ), Okuma Grupları (OG), Seminerler ve Yaz – Kış Okulları (YKO) etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Temel Eğitim Programı nedir?

 

Temel Eğitim Programı lisans öğrencilerine yönelik, kademelendirilmiş bir programdır. Bu çalışmaya katılacak öğrencilerin bölgede konuşulan dilleri öğrenmeleri; alanla ilgili çalışmalar yürüten devlet kurumları, sivil toplum, özel şirketler, ulusal veya uluslararası kuruluşlarda staj yapmaları; saha tecrübesi edinmeleri maksadıyla bölge ülkelerini ziyaret etmeleri teşvik edilecektir.

Temel Eğitim Programı bünyesindeki etkinlikler, özel bir şart belirtilmediği müddetçe lisans öğrencilerine yöneliktir. Ayrıca Ortadoğu ülkelerinden gelip ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin de programlarda yer alması hedeflenmektedir.

Temel Eğitim Programı (TEP)

 

TEP iki kademe ve sekizer haftalık dört dönemden oluşacaktır. İkinci kademeye geçebilmek için ilk yılın derslerine düzenli katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Katılımcılar her dönem üç semineri takip etmekle yükümlüdürler.

Temel Eğitim Programı kapsamında verilecek dersler şu şekildedir:

1. Kademe Seminerleri

DönemSeminer KoduSeminer Adı
GÜZ DÖNEMİOATEP11Modern Dünya Düzeni
GÜZ DÖNEMİOATEP12Ortadoğu Çalışmalarında Metodoloji
GÜZ DÖNEMİOATEP13Modernitenin Teşekkülü ve Ortadoğu’da Modernleşme
BAHAR DÖNEMİOATEP14Ortadoğu Tarihini Yeniden Okumak
BAHAR DÖNEMİOATEP15Ortadoğu’da Siyasal Akımlar
BAHAR DÖNEMİOATEP16Ortadoğu’nun Uluslararası İlişkileri

2. Kademe Seminerleri

DönemSeminer KoduSeminer Adı
GÜZ DÖNEMİOATEP21Ortadoğu’da Siyasal Sistemler
GÜZ DÖNEMİOATEP22Ortadoğu’nun Ekonomi Politiği
GÜZ DÖNEMİOATEP23Ortadoğu’da Kültür ve Sanat
BAHAR DÖNEMİOATEP24Ortadoğu’da Din ve Etnisite
BAHAR DÖNEMİOATEP25Çağdaş İslami Hareketler
BAHAR DÖNEMİOATEP26Siyasal Coğrafya ve Ortadoğu

TEP 2018 – 2019 Takvimi

 

TEP 1. Kademe Sonbahar Dönemi

13 Ekim – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında her Cumartesi saat 10:00 – 14:15 saatleri arasında 3 ders olarak düzenlenecektir.

 

TEP 1. Kademe İlkbahar Dönemi

2 Mart – 20 Nisan 2019 tarihleri arasında her Cumartesi saat 10:00 – 14:15 saatleri arasında 3 ders olarak düzenlenecektir.