Ortadoğu Vakfında Görevlendirilecek Asistan, Uzman ve Araştırmacı Aranıyor

İş Tanımı:

Ortadoğu Vakfı bünyesinde tam zamanlı veya yarı zamanlı uzman, asistan ve araştırmacılar görevlendirilecektir.

Ortadoğu tarihi, sosyal ve kültürel yapısı, ekonomik ve siyasi boyutu ile Türkiye-Ortadoğu ilişkileri alanlarında yürütülecek araştırma, eğitim ve seminer faaliyetlerinde görev alacak kişiler aranmaktadır.

Üniversitelerde çalışan akademisyenler ile özel sektör, sivil toplum ve kamu tecrübesine sahip adayların başvurusuna açıktır.

E-mail: info@ortadoguvakfi.org