Romanlarla Ortadoğu Siyaseti

Ortadoğu, oryantalizmin nesnesi olan bir coğrafya olması nedeniyle, kendisine Batı muhayyilesindeki bazı imgelerin yakıştırıldığı, basmakalıp bir biçimde ele alınan tiplemeler ve birbirine benzer yapıda düşünülen şehirlerle dünya literatüründe yerini almıştır. Ortadoğu siyasetiyle ilgili yaklaşımlar, yaşanan hızlı değişimler neticesinde güncel siyasi olaylara getirilen gündelik bakışlardan oluşmaktadır. Siyasetin geçici vakalar etrafında konuşulduğu ve gündemin kendisini görmezden Ortadoğu’yu, bölge yazarların kaleminden çıkan romanlar üzerinden konuşmaya çalışacağız.

Roman, insanın insanla ve toplumla kurduğu ilişkilerdeki açıklığı ve yalınlığı açığa çıkararak, sosyal bilimler metinlerinde kaybolan insanı görme imkanını arttırmakta; bölgenin yaşadığı siyasal çalkantıları, toplumsal çatışmaları, insanın arzularını, kederini ve taleplerini kendilerini çevreleyen sosyo-politik sistemin içinden göstermektedir. Oryantalizmin gölgelediği bölgeye, o ülkelerin içinden, tarihsel tecrübesinden faydalanan, toplumsallıkla iç içe olan romanın penceresinden bakmak, klişelerin, basmakalıp fikirlerin ötesine geçmeyi kolaylaştıracaktır. Romanlarla Ortadoğu’yu okumak, aynı zamanda araştırma yapacak ve yapmak isteyen kişilere insan-toplum-coğrafya sıralamasını takip eden çalışma disiplinine uygun bir okuma oluşturmayı hedeflemektedir.

Program kapsamı, Ortadoğudaki farklı ülkelerden yazarların 5 romanıyla sınırlandırılmıştır. Programda Türkçeye çevrilen eserler okunarak romanlar moderatör öncülüğünde tartışılacak, katılımcılardan eserle ilgili yazılı değerlendirmeler yapmaları beklenecektir.

Politik bağlamı önceleyerek tercih ettiğimiz romanları vesile kılarak Ortadoğu’yu konuşacağımız okuma grubu, Ortadoğu Vakfı 2018 Yaz Dönemi Etkinlikleri kapsamında 16 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmektedir. Her hafta bir roman incelenecektir. Başvuruların değerlendirilmesinde internet üzerinden doldurulan formlar geçerli olacaktır. Program sonunda katılım sertifikası verilecektir. (%80 devam zorunluluğu vardır.) Başvuruların değerlendirilmesinin akabinde, kabul alan katılımcılara programda tahlili yapılacak romanlar, okuma sırası vb. konularda bilgilendirme maili gönderilecek ve katılıma hak kazananlar internet sayfamız üzerinden duyurulacaktır.

Ortadoğu Vakfı gerekli gördüğü takdirde programda her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2018 saat 18:00

Programa hak kazanan katılımcıların internet sayfasından açıklanması: 7 Temmuz 2018 saat 18:00