İran Seminerleri: “İran ve Küresel Aktörler”

İran Seminerleri’nin dördüncü oturumu, Dr. Gülriz Şen’in “İran ve Küresel Aktörler” başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi.

Tarihsel süreçte İran’ın ABD, Birleşik Krallık ve Rusya gibi küresel aktörlerle ilişkilerine değinen Dr. Şen, özellikle doksanlar sonrasında İran’ın takip ettiği denge siyasetine dikkat çekti. Ayrıca, son yirmi yılda İran ile ilişkilerde öne çıkan diğer bir küresel aktör olarak Çin’in, İran’ın Doğu’ya Bakış Stratejisi’ndeki önemini vurguladı.