İran Seminerleri: “İran’da Toplumsal ve Etnik Yapı”

İran Seminerleri’nin altıncı oturumu Dr. Umut Başar’ın “İran’da Toplumsal ve Etnik Yapı” başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi.

İran’ın farklı etnik unsurlardan oluşan bir toplumsal yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Başar, bu etnik grupların tarihsel kökenleri ve kültürel yapılarına değindi. Buradan hareketle, İran İslam Cumhuriyeti’nde bu grupları kapsayan bir “İranlı” üst kimliğinin oluşturulduğunu vurguladı.