İran Seminerleri: “İran’ın Siyasal Yapısı”

İran Seminerleri’nin ikinci oturumu, İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç’un “İran’ın Siyasal Yapısı” başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi.

İran’da devrim süreci ile söze başlayan Koç, İran’ın kendine özgü siyasal sistemini meydana getiren kurumların oluşum süreçlerine ve nasıl işlediklerine ilişkin bilgiler verdi. Bu bilgilerin yanı sıra İran’ın bu özgün siyasal yapısının İran siyasetinin mahiyetini büyük ölçüde belirlediğini vurguladı.