İran Seminerleri: “Şiiliğin Teopolitik Özü: İmamet-Velayet İnancı ve Yansımaları

İran Seminerleri’nin üçüncü oturumu, Prof. Dr. Serdar Demirel’in “Şiiliğin Teopolitik Özü: İmamet-Velayet İnancı ve Yansımaları” başlıklı sunumu ile gerçekleştirildi.

Şiiliğin esas kabullerine, temel kaynaklara atıfla değinen Prof. Dr. Demirel, imamet-velayet inancının İran’da ve birçok Şii toplulukta önemli ölçüde belirleyici bir otoriteye sahip olduğunu vurguladı. İsna Aşeriye Şiiliği’nin kollarına da değinen Demirel, taklit mercii kavramının İmamet makamının meşruiyetini sağladını belirtti.