Kurumsal

-

Ortadoğu Vakfı

Ortadoğu Vakfı, Ortadoğu ile ilgili siyaset, toplum, kültür ve ekonomi konularına ilişkin faaliyetler yürütmek ve bu alandaki çalışmaları desteklemek amacı ile 2015 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Vakıf, Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasında tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlardaki ilişkilerin gelişimi için ortak çalışmalar yapmayı, bu alanlardaki yerli ve yabancı araştırmacıları bir araya getirmeyi ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyime sahip uzmanların yetişmesi için gerekli altyapıyı hazırlamayı hedeflemektedir.

Learn More

Vizyon

Türkiye’de bölgeye ilişkin özgün bir akademik perspektif geliştirmek ve bölge ile ilgili birincil kaynaklar aracılığıyla bilgi üretilmesine katkıda bulunmak.

Misyon

Türkiye’deki Ortadoğu çalışmalarında bilgi birikimi oluşturmak. Bu alanda çıktılar üretmek, üretilen çıktıları dijital veya basılı olarak yayımlamak. Ortadoğu’ya dair farkındalık oluşturarak çıktıları geniş kitlelere ulaştırmak, iletişimi ve etkileşimi artırmak. Türkiye’de Ortadoğu alanında çalışacak insan kaynağı oluşturmak ve var olanı desteklemek.