Lübnan Seminerleri Raporu

Bu rapor, 2020 Eylül ayında Ortadoğu Vakfı’nın hayata geçirdiği “Ortadoğu Ülke
Seminerleri” dizisinin ilkini oluşturan Lübnan Seminerleri’nin değerlendirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır. Bölgenin kozmopolit bir ülkesi olan Lübnan, siyasi, iktisadi
ve toplumsal sorunlar nedeniyle tarihinin en zor dönemlerinden birini geçmektedir.
Uzun yıllardır devam edegelen sorunların neden olduğu toplumsal rahatsızlıklar
Ekim 2019’da ciddi toplumsal gösterilere neden olmuştur. Belirli aralıklarla 2020
yılına da sarkan gösteriler, bölgede dikkatlerin yeniden Lübnan’a dönmesine neden
olmuştur.


Bu zorlukları ele almak amacıyla altı ana başlık altında ve alanında uzman
akademisyenler tarafından çevrimiçi gerçekleştirilen Lübnan Seminerleri,
katılımcılara Lübnan hakkında genel bir perspektif sunmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir.

Rapor için tıklayınız.