Ortadoğu Akademisi

Ortadoğu Akademisi

ORTADOĞU AKADEMİSİ

Ortadoğu Akademisi’nin başlıca hedefi; lisans ve lisansüstü seviyesindeki katılımcılara teorik bilgiye erişme becerisini, staj ve gönüllülük programlarıyla saha tecrübesini ve Ortadoğu’ya dair meseleleri derinlemesine anlayabilme yeteneğini kazandırmaktır. Bu itibarla, Ortadoğu Akademisi kapsamında her yıl Temel Eğitim Programı (TEP), ihtisas programları, dil kursları, ülke seminerleri ve okuma grupları gibi eğitim programları düzenlenmektedir.

Temel Eğitimi Programı

Temel Eğitim Programı (TEP) lisans öğrencilerine yönelik, kademelendirilmiş bir programdır. Bu çalışmaya katılacak öğrencilerin bölgede konuşulan dilleri öğrenmeleri; alanla ilgili çalışmalar yürüten devlet kurumları, sivil toplum, özel şirketler, ulusal veya uluslararası kuruluşlarda staj yapmaları; saha tecrübesi edinmeleri maksadıyla bölge ülkelerini ziyaret etmeleri teşvik edilir.

İhtisas Çalışmaları

Bilgi üretmeye dönük saha tecrübesi olan ya da ilgili alanda lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşecek faaliyetlerden oluşmaktadır.

Okuma Grupları

Ortadoğu’yla ilgili belirlenen tema ve sorunsallar etrafında oluşturulmuş okuma materyalleri bir moderatör eşliğinde katılımcılarla birlikte tahlil edilmekte, böylece bölgeye farklı açılardan bakma imkânı elde edilmektedir.

Ülke Seminerleri

Her ay belirli aralıklarla düzenlenen, Ortadoğu’da bulunan bir ülkenin alanında uzman akademisyenlerce tarih, siyasi yapı, ekonomi ve dış politika alanlarında ele alındığı oturumlardan oluşan seminerlerdir. Bu seminerlerde, mevzubahis ülkeye ilişkin birçok alanda aynı anda bilgiye erişim sağlanarak bölge ülkelerine ilişkin genel bir perspektif sunulmaktadır.