Romanlarla Ortadoğu Siyaseti Okumaları

Programın Amacı ve Kapsamı

Ortadoğu, oryantalizmin nesnesi olan bir coğrafya olması nedeniyle, kendisine Batı muhayyilesindeki bazı imgelerin yakıştırıldığı bir bölge olarak dünya literatüründe yerini almıştır. Ortadoğu; basmakalıp bir biçimde ele alınan tiplemelerle, birbirine benzer şekilde düşünülen şehirlerle oryantalizmin tasallutu altında betimlenmeye çalışılmaktadır. Ortadoğu siyasetiyle ilgili yaklaşımlar, güncel siyasi olaylar ve bu olaylara getirilen gündelik bakışlarla oluşmaktadır. Siyasetin geçici vakalar etrafında konuşulduğu ve gündemin, kendisini görmezden gelmek zorunda bıraktığı Ortadoğu’yu, romanlar üzerinden konuşmaya çalışacağız. Roman, insanın insanla ve toplumla kurduğu ilişkilerdeki açıklığı ve yalınlığı açığa çıkararak, sosyal bilimler metinlerinde kaybolan insanı görme mesafesini artırmakta; bölgenin yaşadığı siyasal çalkantıları, toplumsal çatışmaları, insanın arzularını, kederini ve taleplerini kendilerini çevreleyen sosyo-politik sistemin içinden göstermektedir. Oryantalizmin gölgelediği bölgeye, o ülkelerin içinden, tarihsel tecrübesinden faydalanan, toplumsallıkla iç içe olan romanın penceresinden bakmak, klişelerin, basmakalıp fikirlerin ötesine geçmeyi kolaylaştıracaktır. Romanlarla Ortadoğu’yu okumak, aynı zamanda araştırma yapacak ve yapmak isteyen kişilere insan-toplum-evren sıralamasını takip eden çalışma disiplinine uygun bir çalışma öncesi fon oluşturmayı hedeflemektedir.

Programa İlişkin Bilgiler ve Katılım Koşulları

Başlama Tarihi: 18 Mart 2023, Cumartesi

Yer: Ortadoğu Vakfı

Saat: 15.30

  • Program, başlangıç tarihinden itibaren iki haftada bir, yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  • Katılımcı sayısı sınırlıdır.
  • Programa aktif katılım zorunluluğu vardır.
  • Okuma listesi program katılımcıları ile doğrudan paylaşılacaktır.
  • Programa katılım için herhangi bir eğitim düzeyi ve alan sınırlandırması bulunmamaktadır. Konuya ilgi duyan herkes başvurabilir.

Başvuru için formu doldurunuz.