Uluslararası Sempozyum: Sudan’da Geçiş Süreci ve Türkiye-Sudan İlişkileri

Sudan’da yıllarca süren çatışmaların ardından Güney Sudan’ın bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasının, ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal hayata büyük etkileri olmuştur. İç çatışmalar, iktisadi zorluklar ve siyasi temsil sorunları ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerine tesir etmiştir. Ömer El-Beşir yönetiminin sona ermesiyle bir geçiş dönemine giren Sudan’da ortaya çıkan siyasi yapı, ekonomik, toplumsal, küresel ve bölgesel birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan, Türkiye ve Sudan’ın tarihin farklı dönemlerinde devam eden etkileşimi, günümüzde yürütülen çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi için fırsatlar oluştururken, bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Sudan’ın geçiş süreci göz önüne alındığında, Türkiye-Sudan ikili ilişkilerinin geleceği, bu arka plan dikkate alınarak analiz edilmelidir.

Bu sempozyum, Sudan’ın geçiş sürecini ve bunun Türkiye-Sudan ilişkileri üzerindeki etkilerini tartışmak üzere uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Afrika Vakfı olarak, bu benzersiz etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Ortadoğu Vakfı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Türkiye Sudan Dostluk Derneği’ne teşekkür ederiz. Online Katılım Formu / Fiziki Katılım Formu

Düzenleme Kurulu

Dr. Mehmet Köse,                                 Afrika Vakfı

Prof. Dr. Mesut Özcan,                        Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Oral Avcı,                                            Türkiye-Sudan Dostluk Derneği

Doç. Dr. Uğur Yasin Asal,                    İstanbul Ticaret Üniversitesi

Mustafa Enes Özün,                           Afrika Vakfı

Latife Reyhan Başer,                          Afrika Vakfı

Reyhan Kübra Küçük,                        Ortadoğu Vakfı

Hacer Atabaş,                                    Afrika Vakfı

Süleyman Kar,                                   Afrika Vakfı


Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mesut Özcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Özkan, Milli Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem Karakoç, Binghamton University
Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Hamad Bin Khalifa University
Doç. Dr. Uğur Yasin Asal, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir S. Gür, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Tarig Mohamed Nour Ali, University of Khartoum
Doç. Dr. Taha Eğri, Kırklareli Üniversitesi
Dr. Afyare Elmi, City University of Mogadishu
Dr. Serhat Orakçı, İNSAMER
Dr. Yusuf Sheikh Omar, SOAS, University of London

Sekreterya

Reyhan Kübra Küçük
([email protected])

Oturumlar

  • TARİHSEL BAĞLAMI ANLAMAK: SUDAN-OSMANLI İLİŞKİLERİ
  • TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİLERİ
  • EKONOMİK İLİŞKİLER
  • KÜLTÜREL ETKİLEŞİM: SOSYAL İLİŞKİLER VE ALGILAR
  • SAĞLIK: GELECEK VAAD EDEN BİR DİPLOMASİ KANALI
  • SUDAN’DA GEÇİŞ SÜRECİ ve SUDAN DIŞ POLİTİKASI

Sempozyum Yeri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü, Konferans Salonu
Adres: Örnektepe, İmrahor Cd. No: 88/2, 34445 Beyoğlu/İstanbul

İletişim

The Middle East Foundation | Ortadoğu Vakfı
ortadoguvakfi.org | [email protected]
+90 0312 235 0510
Hacettepe Mh. Gelin Sk. No: 8, 06230 | Altındağ, Ankara